Skýrsla fagnefndar um heftingu útbreiðslu
ágengra plöntutegunda í Mývatnssveit 2021