merki sameinaðs sveitarfélags

Skipulagsauglýsingar

Auglýsing um skipulagsáform í Skútustaðahreppi

Breyting á Aðalskipulagi Skútustaðhrepps 2011 – 2023
og deiliskipulag Skjólbrekku

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps samþykkti þann 27. október 2021 að auglýsa skv. 2. mgr. 41. gr. og 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að deiliskipulagi Skjólbrekku og breytingu á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 – 2023.
Breyting á aðalskipulagi felur í sér að 0,6 ha af landbúnaðarlandi við Skjólbrekku á Skútustöðum er skilgreint sem íbúðarbyggð sem nánar er útfærð í deiliskipulagi sem unnið er samhliða breytingu á aðalskipulagi.
Deiliskipulag Skjólbrekku tekur yfir 12,6 ha svæði þar sem litið er til áhrifasvæðisins í heild og settir fram skilmálar um þróun svæðisins, fyrirhugaða íbúðaruppbyggingu og áhrifamat vegna framkvæmda.

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 – 2023
Tillaga að deiliskipulagi Skjólbrekku 
Tillaga að deiliskipulagi Skjólbrekku – einungis texti til að auðvelda yfirlestur
Áhrifamat framkvæmda
Deiliskráning fornminja

Deiliskipulag Bjarkar

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps samþykkti þann 24. nóvember 2021 að auglýsa skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að deiliskipulagi Bjarkar. Tillagan byggir á tillögu sem unnin var árið 2009 en tók ekki gildi. Í tillögunni eru tilgreindar núverandi byggingar og áform um bætta aðstöðu fyrir veitingasölu og aðstöðu ferðamanna, byggingarreitur undir íbúðarhús og aðkoma að svæðinu lagfærð. Skipulagssvæðið er 4,24 ha að stærð.

Tillöguuppdrættir og greinargerðir munu liggja frammi á skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn, frá og með föstudeginum 3. desember 2021 með athugasemdafresti til og með föstudeginum 14. janúar 2022. Þá eru upplýsingar einnig aðgengilegar á heimasíðu Skútustaðahrepps undir flipanum skipulagsauglýsingar. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Skila skal athugasemdum skriflega til skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegi 6 660 Mývatn og/eða í tölvupósti á netfangið: atli@skutustadahreppur.is. Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillögunar innan tilskilins frests teljast henni samþykkir.

Tillaga að deiliskipulagi Bjarkar – greinargerð
Tillaga að deiliskipulagi Bjarkar – uppdráttur

Auglýsing um skipulagsmál í Skútustaðahreppi
Kynning á drögum að tillögu deiliskipulags Skjólbrekku

Þriðjudaginn  14. september 2021 verður haldin kynning á drögum að tillögu deiliskipulags Skjólbrekku við Skútustaði.

Kynningin verður haldin í Skjólbrekku kl 20:00 en sömuleiðis verður kynningunni varpað í lifandi streymi á fésbókarvef sveitarfélagsins sem einnig verður aðgengileg á vefnum að lokinni kynningu.

Allir sem láta sig málið varða eru hvattir til að mæta og koma sínum sjónarmiðum á framfæri.

Nánari upplýsingar veitir skipulagsfulltrúi
netfang: atli@skutustadahreppur.is
sími: 464 6664

Drög að tillögu deiliskipulags Skjólbrekku
Texti úr tillögunni til að auðvelda aflestur
Drög að tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 – 2023

Auglýsing um skipulagsmál í Skútustaðahreppi
Skipulagslýsing vegna deiliskipulags Bjarkar

Fyrirhugað er að vinna deiliskipulag fyrir Björk, Skútustaðahreppi. Um er að ræða 4,24 ha svæði sem mun ná utan um tengdar byggingar og íbúðarhús auk tjaldsvæðis.

Deiliskipulagið byggir á grunni deiliskipulags frá árinu 2009 sem tók ekki gildi þar sem það var ekki auglýst innan tímaramma þágildandi skipulagslaga.

Skipulagslýsing, skv. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, mun liggja frammi á skrifstofu Þingeyjarsveitar frá og með föstudeginum 21. maí til og með föstudeginum 10. júní 2021. Lýsingin verður einnig aðgengileg á sama tíma á heimasíðu Skútustaðahrepps.

Þeir sem vilja gera athugasemdir við lýsinguna eða koma ábendingum á framfæri er gefinn frestur til og með föstudeginum 10. júní 2021 og skulu athugasemdir berast til skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn og/eða í tölvupósti á netfangið: atli@skutustaðahreppur.is
Lýsinguna er að finna í tengli hér að neðan.

Skipulagslýsing
 

Auglýsing
Skipulags- og matslýsing vegna breytingar á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 – 2023 og deiliskipulags Skjólbrekku við Skútustaði


Fyrirhugað er að vinna deiliskipulag fyrir Skjólbrekku við Skútustaði og breytingu á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 – 2023. Um er að ræða 11,9 ha svæði þar sem gert er ráð fyrir íbúðaruppbyggingu.

Skipulagssvæðið er innan skilgreinds þéttbýlis Skútustaða í aðalskipulagi. Að vestan liggja mörk skipulagssvæðisins að eftirfarandi skipulagsáætlunum; Deiliskipulag í landi Skútustaða II og Sel-Hótel við Mývatn. Að norðan ræður helgunarsvæði Mývatnsvegar, þjóðvegur 848. Að austan liggja skipulagsmörkin að gerfigígnum Dagmálaborg en að sunnan liggja mörkin að tjörnum þar sem Framengjar byrja.

Þegar vinna við gerð skipulagstillögu hefst, skal sveitarstjórn taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu. Í skipulagslýsingu koma fram áherslur sveitarstjórn við skipulagsgerðina og upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, svo sem um kynningu og samráð við skipulagsgerðina gagnvart íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum.

Skipulagslýsing, skv.1. mgr. 40. gr. og 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, mun liggja frammi á skrifstofu Þingeyjarsveitar frá og með föstudeginum 19. mars til og með miðvikudeginum 14. apríl 2021.  Lýsingin verður einnig aðgengileg á sama tíma á heimasíðu Skútustaðahrepps.
Kynningarfundur verður haldinn að Skjólbrekku miðvikudaginn 24. mars 2021 kl 16:30 og varpað í lifandi streymi á facebook vef Skútustaðahrepps. Í ljósi sóttvarnarreglna skal þátttöku á kynningarfund tilkynna með því að senda póst á atli@skutustaðahreppur.is eða hringja í síma 464-6664.
Þeir sem vilja gera athugasemdir við lýsinguna eða koma ábendingum á framfæri er gefinn frestur til og með 14. apríl 2021 til að koma þeim skriflega á framfæri til skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn og/eða í tölvupósti á netfangið: atli@skutustaðahreppur.is

Skipulags- og matslýsing

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi Kröfluvirkjunar

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps samþykkti þann 25. nóvember 2020 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi á iðnaðarsvæði Kröfluvirkjunar skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagsbreytingin snýr að skilgreiningu niðurdælingsvæðis á iðnaðarsvæði við Kröfluvirkjun. Breyting á deiliskipulagi fellst í því að skilgreint er niðurdælingasvæði og staðsett niðurdælingahola fyrir förgun á þéttivatni frá Kröflustöð. Niðurdælingasvæðið er 0,4 ha að stærð og er það staðsett sunnan við kæliturninn í Kröflu.

Tillöguuppdráttur og greinargerð mun liggja frammi á skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn, frá og með mánudeginum 30. nóvember til og með mánudeginum 11. janúar 2021. Þá eru upplýsingar einnig aðgengilegar á heimasíðu Skútustaðahrepps: www.skutustadahreppur.is undir skipulagsauglýsingar.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.  Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út föstudaginn 11. janúar 2021. Skila skal athugasemdum skriflega til skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn og/eða í tölvupósti á netfangið: atli@skutustadahreppur.is. Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan tilskilins frests teljast henni samþykkir.

Uppdráttur

Greinargerð 

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi Hvera austan Námafjalls 

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps samþykkti þann 25. nóvember 2020 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi Hvera austan Námafjalls skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagsbreytingin snýr að uppbyggingu aðkomusvæðis við áningarstað við hverasvæðið austan Námafjalls. Skipulagsbreytingin tekur til svæðis frá þjóðvegi nr. 1 að útsýnispalli og göngustígum á hverasvæðinu, alls 11,4 ha. Í tillögunni eru bílastæði og þjónustuhús færð nær þjóðveginum og fjær hverasvæðinu, umfang göngustíga minnkað og lóðin stækkuð úr 1835,1 m2 í 2000 m2.

Tillöguuppdráttur og greinargerð mun liggja frammi á skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn, frá og með mánudeginum 30. nóvember til og með mánudeginum 11. janúar 2021. Þá eru upplýsingar einnig aðgengilegar á heimasíðu Skútustaðahrepps: www.skutustadahreppur.is undir skipulagsauglýsingar.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.  Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út föstudaginn 11. janúar 2021. Skila skal athugasemdum skriflega til skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn og/eða í tölvupósti á netfangið: atli@skutustadahreppur.is. Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan tilskilins frests teljast henni samþykkir.

Greinargerð 

Uppdráttur

Endurskoðun á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps – Skipulags- og matslýsing

Sveitastjórn Skútustaðahrepps samþykkti þann 7. október 2020 skipulags- og matslýsingu fyrir endurskoðun á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 – 2023 og að hún yrði kynnt opinberlega skv. 1. mgr. 30. gr. Skipulagslaga 123/2010.

Í skipulags- og matslýsingu er farið yfir ýmis atriði sem skipta máli við endurskoðun aðalskipulags Skútustaðahrepps. Skipulags- og matslýsing er verklýsing þar sem gerð er grein fyrir ástæðum endurskoðunar aðalskipulags, helstu áherslum, forsendum, fyrirliggjandi stefnu, samráði, tímaferli, umhverfismati áætlunar og gildistíma.

Skipulags- og matslýsingin verður til sýnis á sveitarstjórnarskrifstofu Skútustaðahrepps Hlíðavegi 6 og á heimasíðu Skútustaðahrepps www.skutustadahreppur.is frá og með föstudeginum 23. október 2020 til og með föstudeginum 19. nóvember 2020. Kynning á skipulags- og matslýsingu fer fram þriðjudaginn 27. október kl 16 í Skjólbrekku. Þeir sem ekki komast á kynninguna geta fylgst með beinu streymi á facebook vef Skútustaðahrepps: https://www.facebook.com/skutustadahreppur . Að auki er hægt að bóka fund með skipulagsfulltrúa í síma 4646660 eða með því að senda tölvupóst á atli@skutustadahreppur.is.
Athugasemdir við skipulags- og matslýsinguna skulu berast til skipulagsfulltrúa á atli@skutustadahreppur.is eða bréfleiðis á skrifstofu sveitastjórnar, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn.

Allar nánari upplýsingar veitir skipulagsfulltrúi

Skipulags- og matslýsing

Auglýsing um breytingu deiliskipulagi Voga 1 

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps samþykkti þann 11. mars 2020 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Voga 1 skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagsbreyting fer fram í kjölfar óverulegrar breytingar á aðalskipulagi sem var staðfest þann 30. september 2020

Deiliskipulagsbreytingin snýr að því að bætt verði við lóð fyrir íbúðarhús við núverandi frístundalóðasvæði og stærð frístundalóðarinnar F5 minnkar.

Tillöguuppdráttur með greinargerð mun liggja frammi á skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn, frá og með fimmtudeginum 22. október til og með föstudeginum 4. desember 2020. Þá eru upplýsingar einnig aðgengilegar á heimasíðu Skútustaðahrepps: www.skutustadahreppur.is undir flipanum skipulagsauglýsingar.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.  Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út föstudaginn 4. desember 2020. Skila skal athugasemdum skriflega til skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn og/eða í tölvupósti á netfangið: atli@skutustadahreppur.is.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan tilskilins frests teljast henni samþykkir.

Allar nánari upplýsingar veitir skipulagsfulltrúi

Greinagerð og uppdráttur

Deiliskipulag Höfða og Ytrivoga

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps samþykkti þann 23. september 2020 að auglýsa skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að deiliskipulagi útivistarsvæðis við Höfða og Ytrivoga

Svæðið er skilgreint í Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011-2023 sem 355-O, innan landnotkunarflokksins Opin svæði til sérstakra nota, samtals 10,3 ha að stærð. 

Tilgangur með gerð deiliskipulagsins er m.a. að styrkja útivistarsvæði Höfða og Ytrivogum, með því að móta stefnu um framtíð svæðisins, – þ.m.t. uppbyggingu stíga og áningarstaða – og ákvarða forsendur fyrir framkvæmdir og rekstur þess. Tillöguuppdráttur með greinargerð mun liggja frammi á skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegi 6, 660 Mývatn, frá og með fimmtudeginum 8. október með athugasemdafresti til og með fimmtudeginum 19. nóvember 2020. Þá eru upplýsingar og aðgengilegar á heimasíðu Skútustaðahrepps: www.skutustadahreppur.is undir flipanum skipulagsauglýsingar.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.  Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út fimmtudaginn 19. nóvember 2020. Skila skal athugasemdum skriflega til skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegi 6 660 Mývatn og/eða í tölvupósti á netfangið: atli@skutustadahreppur.is.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan tilskilins frests teljast henni samþykkir.

Allar nánari upplýsingar veitir skipulagsfulltrúi.

Greinagerð

Uppdráttur

Viðaukar

Kynning á skipulagstillögum

Skipulagsnefnd Skútustaðahrepps mun halda opinn kynningarfund skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir íbúa og aðra hagsmunaaðila á eftirfarandi breytingartillögum:

  • Breytingartillaga á deiliskipulagi Kröfluvirkjunar. Breytingin felst í því að skilgreint er niðurdælingasvæði og staðsett niðurdælingahola fyrir förgun á þéttivatni frá Kröflustöð. Niðurdælingasvæðið er 0,4 ha að stærð og er það staðsett sunnan við kæliturninn í Kröflu. Niðurdælingaholan er staðsett innan niðurdælingasvæðisins en holan mun vera skáboruð til vesturs, en markmiðið er finna lekt við að skábora gegnum gossprungu frá Daleldum.
     
  • Breytingartillaga á deiliskipulagi Voga 1. Breytingin snýr að því að bætt verði við lóð fyrir íbúðarhús við núverandi frístundalóðasvæði og stærð lóðar F5 minnkar.
     

Kynningarfundurinn verður haldinn að Hlíðavegi 6 mánudaginn 5. október milli klukkan 15:00 – 16:00.

Allar nánari upplýsingar veitir skipulagsfulltrúi.

Scroll to Top