merki sameinaðs sveitarfélags

Sérfræðiþjónusta

SKÓLAÞJÓNUSTA

Skútustaðahreppur er með samning við skólaþjónustu Norðurþings.  Hlutverk skólaþjónustunnar er að veita ráðgjöf samkvæmt lögum um leik- og grunnskóla. Starfsmenn skólaþjónustunnar koma að jafnaði einu sinni í mánuði og samkvæmt tilvísunum eða beiðnum.

Lög um grunnskóla nr.91/2008
Lög um leikskóla nr. 90/2008

Megin viðfangsefni þjónustunnar er að styrkja skóla og starfsemi þeirra með skimunum, greiningum, ráðgjöf og eftirfylgni.

Sveitarfélögin Norðurþing, Skútustaðahreppur, Þingeyjarsveit, Tjörneshreppur, Svalbarðshreppur og Langanesbyggð mynda saman eitt skólaþjónustusvæði. Félagsþjónusta Norðurþings veitir íbúum allra sveitarfélaganna þjónustu samkvæmt samningi þar um.

Meðal verkefna skólaþjónustunnar er þjónusta vegna:

  • almennra námsörðugleika
  • lestrar- og stærðfræðiörðugleika
  • félags- og tilfinningalegra örðugleika
  • skólagöngu fatlaðra
  • vanda sem tengist einstökum nemendum eða bekkjardeildum
  • fræðslu við foreldra og starfsmenn skóla
  • mál- og tal örðugleika

Verklagsreglur Sambands sveitarfélaga vegna námsvistar utan lögheimilissveitarfélags

Upplýsingar um skólaþjónustu Norðurþings

FÉLAGSÞJÓNUSTA

Skútustaðahreppur er með samning við félagsþjónustu Norðurþings. 

Upplýsingar um barnavernd

Hlutverk félagsþjónustunnar er meðal annars að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð á grundvelli samhjálpar. Þjónustan byggir á því að koma til móts við þarfir þeirra sem eftir þjónustunni leita. Markmið félagslegrar ráðgjafar er að hjálpa fólki til sjálfshjálpar þannig að sérhver einstaklingur geti sem best notið sín í samfélaginu. Um er að ræða barnavernd, félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, húsnæðisstuðning, málefi fatlaðra, aldraðra o.fl.

Sveitarfélögin Norðurþing, Skútustaðahreppur, Þingeyjarsveit, Tjörneshreppur, Svalbarðshreppur og Langanesbyggð mynda saman eitt félagsþjónustusvæði. Félagsþjónusta Norðurþings veitir íbúum allra sveitarfélaganna þjónustu samkvæmt samningi þar um.

Félagsþjónustunni er ætlað að sinna verkefnum sveitarfélaganna samkvæmt lögum, til dæmis lög nr. 40/1991um félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndarlög nr.80/2002, lög um grunnskóla nr.66/1995, lög um leikskóla nr.78/1994 og lög um málefni fatlaðra nr.59/1992. Einnig er unnið samkvæmt öðrum lögum svo sem ættleiðingalögum og barnalögum nr.76/2003.

Á Félagsþjónustunni starfar sérmenntað starfsfólk og er það bundið þagnarskyldu um málefni einstaklinga sem þangað leita. Undantekningu frá þagnarskyldu má einungis gera samkvæmt lagaboði svo sem ef barni er hætta búin. Starfsmenn fara í reglulegar ferðir um sýslurnar til að færa þjónustuna nær íbúum þeirra.

Félagsmála-og barnaverndarnefnd Norðurþings er fimm manna nefnd sem ber ábyrgð á almennum málum og stefnumótun í málaflokkum innan félagsþjónustu.

Hægt er að panta tíma hjá starfsfólki félagsþjónustunnar í síma 464 6100.

Nánari upplýsingar um félagsþjónustu Norðurþings

Scroll to Top