merki sameinaðs sveitarfélags

Leikskólinn Ylur

Tímagjald pr. mánaðarklst. kr. 3.673
Tímagjald, einstæðir foreldrar (25% afsl) kr. 2.755

Afsláttarreglur
Systkinaafsl. 2. barn 50%
Systkinaafsl. 3. og 4. barn 75%

Afsláttur er veittur af því gjaldi sem lægra er, ef um mislanga vistun er að ræða.

Heimiluð er gjaldfrjáls 2-4 vikna samfelld frítaka utan lokunartíma einu sinni á almanaksárinu. Umsóknir um gjaldfría frítöku berist leikskólastjóra að lágmarki fjórum vikum fyrir áætlaða frítöku.

Fyrir þá nemendur sem útskrifast að vori en þurfa á vistun að halda eftir sumarlokun, þarf að sækja sérstaklega um áframhaldandi vistun til leikskólastjóra með 4 vikna fyrirvara.

Ef barn er sótt eftir að umsömdum vistunartíma lýkur er lagt á 500 kr. gjald pr. tilvik.

Ef um langtímaveikindi er að ræða (4 vikur eða lengur) er hægt að sækja um niðurfellingu dvalargjalds gegn framvísun læknisvottorðs.

Fæðiskostnaður í mötuneyti grunnskóla og leikskóla
0 kr.

Sérstök áhersla verður á hráefniskaup úr héraði í mötuneyti sveitarfélagsins og miðlun varðandi uppruna hráefna, næringargildi matvæla og loftslagsáhrif matvæla úr héraði í samanburði við hráefni sem sótt eru lengra að.

Scroll to Top