Landbúnaðar- og girðinganefnd

Nefndin fer með lögbundin verkefni sem tengjast málaflokkum sem undir þau falla. Um er að ræða verkefni gróðurverndarnefndar skv. 19. gr. laga um landgræðslu nr. 17/1965, yfirstjórn fjallskilamála skv. lögum um afréttamálefni, fjallskil o.fl. nr. 6/1986, búfjáreftirlit skv. lögum um búfjárhald o.fl. nr. 103/2002 og búfjárgirðingar skv. girðingarlögum nr. 135/2001. 

Erindisbréf landbúnaðar- og girðingarnefndar
Almenn ákvæði fyrir nefndir

Aðalmenn:

Böðvar Pétursson H-listi, formaður. bodvar.petursson@landsvirkjun.is
Halldór Árnason H-listi, varaformaður
Álfdís Sigurveig Stefánsdóttir N-listi

Varamenn:

Jóhanna Björg Jóhannsdóttir H-listi
Egill Freysteinsson H-listi
Hermann Kristjánsson N-listi

Scroll to Top