merki sameinaðs sveitarfélags

Fyrirvari á tölvupósti

Fyrirvari vegna tölvupósts frá starfsfólki Skútustaðahrepps sem hugsanlega berst á röng netföng

FYRIRVARI
Tölvupóstur þessi og viðhengi hans kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar. 
Tölvupóstskeyti þetta er trúnaðarmál. Það er einungis ætlað til aflestrar, afritunar eða annarra nota fyrir skráðan viðtakanda. Ef þú ert ekki réttur viðtakandi, er þess óskað að þú gætir fyllsta trúnaðar og leyndar, hvorki lesir, skráir, afritir né notfærir þér tölvupóstinn eða viðhengi hans á nokkurn hátt, sbr. 47. grein laga nr. 81/2003 um fjarskipti. Jafnframt er farið fram á að þú tilkynnir til sendanda um móttöku tölvupóstsins eins fljótt og verða má, með því að endursenda tölvupóstinn eða með sjálfstæðum tölvupósti. Loks er þess óskað að þú eyðir tölvupósti þessum, viðhengjum hans og afritum ef um þau er að ræða.

DISCLAIMER
This e-mail is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the nominated recipient. If you have received this e-mail in error, please contact the sender immediately by return e-mail. Please then delete the e-mail and do not disclose its content to any person.

Scroll to Top