merki sameinaðs sveitarfélags

Fráveitugjöld

 1. gr.
  Af öllum fasteignum í Skútustaðahreppi sem liggja við vegi eða opin svæði, þar
  sem fráveitulagnir liggja, skal greiða árlegt fráveitugjald til sveitarfélagsins.
 2. gr.
  Álagningarstofn fráveitugjalds skv. 1. gr. skal vera 0,225% af fasteignamati
  allra húsa og lóða skv. lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001 með
  síðari breytingum.
  Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist ekkert fráveitugjald.
 3. gr.
  Gjalddagar fráveitugjalds skulu vera þeir sömu og gjalddagar fasteignagjalda og
  greiðist fráveitugjaldið með fasteignagjöldum.
 4. gr.
  Þinglýstur eigandi fasteignar ber ábyrgð á greiðslu fráveitugjalds og er gjaldið
  tryggt með lögveði í fasteigninni.
 5. gr.
  Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt skv. 15. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu
  og rekstur fráveitna og öðlast þegar gildi.

Scroll to Top