merki sameinaðs sveitarfélags

Fasteignagjöld


Fasteignaskattur A 0,625% af fasteignamati
Fasteignaskattur B 1,32% af fasteignamati
Fasteignaskattur C 1,65% af fasteignamati

Vatnsgjald 0,15% af fasteignamati, auk notkunarvatnsgjalds (34 kr/m3, auk mælaleigu) hjá fyrirtækjum sem nota vatn til annars en heimilisþarfa (með vísan í 7. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004)
Holræsagjald 0,225% af fasteignamati.
Lóðaleiga kr. 10,50 á m2.

Gjalddagar ofangreindra gjalda umfram kr. 25.000 verði 10, sá fyrsti 1. mars 2022.

Gjalddagi gjalda undir kr. 25.000 verði 1. maí 2022.

Fasteignaskattur af íbúðarhúsnæði, sem eigandi býr í, skal felldur niður/lækkaður hjá elli- og örorkulífeyrisþegum samkv. eftirfarandi reglum:
100% lækkun:
Einstaklingar með tekjur allt að 5.700.000 kr.
Samskattaðir aðilar með tekjur allt að 7.900.000 kr.
80% lækkun:
Einstaklingar með tekjur á bilinu 5.700.000 til 6.500.000 kr.
Samskattaðir aðilar með tekjur á bilinu 7.900.000 til 8.800.000 kr.
50% lækkun:
Einstaklingar með tekjur á bilinu 6.500.000 til 7.500.000 kr.
Samskattaðir aðilar með tekjur á bilinu 8.800.000 til 9.200.000 kr.
Miðað er við tekjuárið 2020.

Álagning fasteignagjalda á fasteignir sem leyfi hafa til reksturs gististaða:
Ef afnotum fasteignar sem metin er sem ein heild er á þann veg háttað að greiða ber fasteignaskatt af henni samkvæmt fleiri en einum gjaldflokki, sbr. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995, ákveður byggingarfulltrúi hlutfallslega skiptingu milli gjaldflokka, sbr. c-lið 3. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995 að viðbættu álagi sbr. 4. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995 sem Skútustaðahreppur hefur nýtt sér. Skal eiganda veittur andmælaréttur áður en hlutfallsleg skipting er ákveðin í upphafi eða henni breytt.

Scroll to Top