merki sameinaðs sveitarfélags

Gjaldskrár

Vatnsveita

1.gr. Vatnsgjald. Af öllum fasteignum í Skútustaðahreppi sem tengdar eru vatnsveituSkútustaðahrepps, ber að greiða vatnsgjald árlega til sveitarfélagsins, nemasérstaklega sé um annað samið. 2.gr. Stofn til álagningar vatnsgjalds. Stofn til álagningar vatnsgjalds skal vera 0,15% af fasteignamati allra húsa oglóða samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001. 3.gr. Gjalddagar. Gjalddagar vatnsgjalds skulu vera

Lesa áfram »

Hitaveita Reykjahlíðar í Birkilandi (frístundabyggð)

1.gr. Hitaveita Reykjahlíðar selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi veitunnar íBirkilandi við Voga samkvæmt ákvæðum gjaldskrár þessarar. 2.gr. Hitaveita Reykjahlíðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vantsæðarhennar, í té vatnsmagn er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnarhússins nægilega stóri að dómi eftirlitsmanns hitaveitu. 3.gr. Fyrir afnot heita vatnsins

Lesa áfram »

Hitaveita

1.gr. Hitaveita Reykjahlíðar selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi veitunnarsamkvæmt ákvæðum gjaldskrár þessarar. 2.gr. Hitaveita Reykjahlíðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vantsæðarhennar, í té vatnsmagn er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnarhússins nægilega stóri að dómi eftirlitsmanns hitaveitu. 3.gr. Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða skv. vatnsmæli

Lesa áfram »

Gatnagerðargjöld, byggingaleyfisgjöld og vegna skipulagsvinnu

Samþykkt um gatnagerðargjald, stofngjald holræsa, byggingarleyfisgjald, gjöld vegnaskipulagsvinnu og afgreiðslu- og þjónustugjöld í Skútustaðahreppi. Veittur verður 50% afsláttur árið 2022 af gatnagerðargjöldum samkvæmt samþykkt um gatnagerðargjald, stofngjald holræsa, byggingarleyfisgjald, gjöld vegna skipulagsvinnu og afgreiðslu- og þjónustugjöld í Skútustaðahreppi. Gefinn verði 80% afsláttur af sömu gjaldskrá, sé um að ræða nýbyggingu sem hefur viðurkennda umhverfisvottun á

Lesa áfram »

Tónlistarskólinn

60 mín. á viku 27.946 kr.40 mín. á viku 23.757 kr.35 mín. á viku 22.089 kr.30 mín. á viku 18.177 kr. Fullorðnir greiða 20% álag. Hljóðfæraleiga 4.967 pr. önn. Fjölskylduafsláttur:2. meðl. fjölskyldu fær 20% afslátt.3. meðl. fjölskyldu fær 40% afslátt.4. meðl. fjölskyldu fær 60% afslátt.Ekki er veittur afsláttur af hljóðfæraleigu. Gjaldskráin miðast við hverja önn.

Lesa áfram »

Sorphirða og gámasvæði

Sorphirðu- og sorpeyðingargjald á íbúð/íbúðarhúsnæði: 50.286 kr. Sumarhús: 38.192 kr. Sorptunnugjald fyrir nýja tunnu: 21.045 kr. Gjalddagar eru þeir sömu og gjalddagar fasteignagjalda Þar sem sorphirða fer fram samkvæmt sérstakri þjónustubeiðni skal innheimta sorphirðugjaldsins vera samkvæmt reikningi fyrir kostnaði.Verð á klippikorti fyrir gámasvæði (4m3 af úrgangi), heimili 12.214 kr.ATH! Eitt ókeypis kort fylgir hverju heimili

Lesa áfram »

Skjólbrekka – félagsheimili

1. FundirMinni salur 10.600 kr.Stóri salur 35.600 kr.2. Fjölskyldusamkomur s.s. afmæli og ættarmót. Aðgangur að eldhúsi og áhöldum innifalinn:Minni salur 42.100 kr.Stóri salur 70.100 kr.Allt húsið 107.900 kr.3. Fermingar og erfidrykkjur. Aðgangur að eldhúsi og áhöldum innifalinn:Allt húsið 54.000 kr.4. Menningarviðburðir. Aðgangur að eldhúsi og áhöldum innifalinn:Minni salur 27.000 kr.Stóri salur 37.800 kr.Allt húsið 54.000

Lesa áfram »

Rotþróargjald

1.gr Sveitarstjórn Skútustaðahrepps er heimilt að innheimta árlega gjöld vegna hreinsunarrotþróa á vegum sveitarfélagsins samkvæmt gjaldskrá sem sett er samkvæmt 5. mgr. 25.gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum,að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar.Fyrir hverja fasteign innan marka Skútustaðahrepps með eigin fráveitu, eða fráveitusem ekki er tengd holræsakerfi í eigu Skútustaðahrepps, skal greiða

Lesa áfram »

Leikskólinn Ylur

Tímagjald pr. mánaðarklst. kr. 3.673Tímagjald, einstæðir foreldrar (25% afsl) kr. 2.755 AfsláttarreglurSystkinaafsl. 2. barn 50%Systkinaafsl. 3. og 4. barn 75% Afsláttur er veittur af því gjaldi sem lægra er, ef um mislanga vistun er að ræða. Heimiluð er gjaldfrjáls 2-4 vikna samfelld frítaka utan lokunartíma einu sinni á almanaksárinu. Umsóknir um gjaldfría frítöku berist leikskólastjóra

Lesa áfram »

Íþróttamiðstöðin

Stakt gjald fullorðinna 3.000 kr.1 mánaðar kort 15.000 kr.3ja mánaða kort 35.000 kr.6 mánaða kort, 40.000 kr.Árskort 45.000 kr. Hjónakort/parakort1 mánaðar kort 25.000 kr.3ja mánaða kort 45.000 kr.6 mánaða kort, 70.000 kr.Árskort 80.000 kr. Kort fela í sér aðgang að allri aðstöðu sem aðgengileg er á hverjum tíma, þ.m.t. aðgang að heitum potti og íþróttastarfi

Lesa áfram »
Scroll to Top