merki sameinaðs sveitarfélags

Aðalskipulag 2011-2023

Hér er um að ræða Aðalskipulag Skútustaðahrepps 2011-2023 sem er endurskoðun aðalskipulagsins 1996-2015, sem staðfest var 31. 12. 1997. Vinna við gerð aðalskipulagsins hófst árið 2008 og er tímaviðmiðunin áætlunarinnar 2011-2023. Vissir framreikningar ná þó til 2028. Aðalskipulagið var samþykkt í sveitarstjórn Skútustaðahrepps 21. febrúar 2013 og staðfest af Skipulagsstofnun 18. apríl 2013.

Í aðalskipulagi er lagður grundvöllur að gerð deiliskipulags varðandi landnotkun, takmarkanir á landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi og byggðamynstur, þ. m. t. þéttleika byggðar. Í aðalskipulagi er heimilt að setja fram nánari stefnu, svo sem um nýbyggingarsvæði eða endurbyggingarsvæði í eldri byggð eða um einstök viðfangsefni.

Skútustaðahreppur er víðfeðmt sveitarfélag um 6.200 km². Landssvæði Skútustaðahrepps nær frá Gæsafjöllum í norðri inn á Vatnajökul í suðri. Jökulsá á Fjöllum rennur eftir austurmörkunum en til vesturs afmarkast sveitarfélagið af Þingeyjarsveit og af Norðurþingi til norðurs.

Þéttbýlisuppdrættir 2013 (8,42 MB, 6.5.2013)

Sveitarfélagsuppdráttur 2013 (9,93 MB, 28.10.2013)

Forsenduhefti (2,12 MB, 10.1.2017)

Greinargerð (7,83 MB, 10.1.2017)

Breytingar á aðalskipulagi

Scroll to Top