merki sameinaðs sveitarfélags

22. fundur skóla- og félagsmálanefndar

Haldinn að Hlíðavegi 6,

27. janúar 2021

Fundinn sátu: Alma Dröfn Benediktsdóttir formaður, Arnar Halldórsson, Þuríður Pétursdóttir, Helgi Arnar Alfreðsson

Fundargerð ritaði: Alma Dröfn Benediktsdóttir, Formaður.

Dagskrá:

1.Menntamálastofnun – Ytra mat á Reykjahlíðarskóla 2019 – 1811020
Skólastjóri fór yfir stöðu vinnunnar við Umbótaáætlun Reykjahlíðarskóla með Tröppu ehf. í kjölfar ytra mats.
Skólastjóra og kennaramat. Skólastjóri fer í kennslustundir hjá kennurum og metur eftir fyrir fram gefnu matsblaði. Einnig fara kennarar í tíma hverjir hjá öðrum með matsblað. Þetta er liður í sjálfsmati.
Búið er að senda rafræna könnun til foreldra um ýmislegt í skólastarfinu.
Áætlun um samstarf heimilis og skóla er í kynningu hjá foreldrum. Foreldrafulltrúar skólaráðsins sendu skjalið og taka við athugasemdum. Það verður svo tekið fyrir á skólaráðsfundi 12. febrúar.
Áætlun gegn einelti verðu líka lögð fyrir í skólaráði.
Byrjað er á endurskoðun á skólareglum og verða þær settar fram í anda Jákvæðs aga.
Foreldraviðtöl eru nýbúin og foreldrar komu í skólann. Bréf barst frá Mennta- og menningarmálaráðherra eftir viðtölin þar sem hann óskaði eftir að foreldrar kæmu almennt ekki í skólann.
Danskennsla var síðustu 2 daga .
Nefndin þakkar Sólveigu fyrir yfirferðina.
2.Tannhjólið – 2101018
Skólastjóri kynnti Tannhjólið
Tannhjólið er rammi utan um námsferil þar sem nemendur hanna og útfæra sína eigin valgrein eða verkefni í hóp. Hugmyndafræðin byggir á hugmyndum um Forvitnimiðað nám (e. Inquiry based learning) og sköpunarnám (e. Maker centered learning) og stuðst er fyrst og fremst við hönnunarhugsun (e. Design thinking). Unnið er út frá grunnþættinum sköpun og hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. Miðpunkturinn er að nemendur hanni og útbúi sína eigin afurð og verði í ferlinu rannsakendur, hönnuðir, uppfinningamenn, framleiðendur og seljendur sinnar eigin vöru. Í ferlinu er gert ráð fyrir að nemandi leiti sér leiðsagnar hjá aðila sem hefur þekkingu sem nýtist nemanda. Miðað er við að leitað sé grænna leiða og efniviður endurunninn eins og frekast er unnt.
Markmið með Tannhjólinu
Að nemendur:
Læri að móta sér markmið og standa við það
Dýpki skilning sinn á málefni á eigin áhugasviði
Þrói með sér sjálfstæð vinnubrögð
Verði leiðtogar í eigin námi
Temji sér að nota styrkleika sína sér til framdráttar
Geti greint frá uppgötvunum sínum, reynslu og upplifunum
Fylgi hugmynd eftir og raungeri hana sem afurð til birtingar/kynningar og umfjöllunar
3.Fundadagskrá 2021 – 2012013
Farið yfir fundadagatal 2021
Lagt fram
4.Litaflokkunarkerfi fyrir skólastarf – 2101017
Frá og með næstu áramótum verður byrjað að vinna eftir nýju litaflokkunarkerfi innan skólasamfélagsins. Markmið litaflokkunarkerfisins er að auka fyrirsjáanleika og einfalda skipulag sóttvarnaráðstafana í skóla- og frístundastarfi hér á landi. Litakóðinn tekur mið af almennri litaflokkun almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra COVID-19 Viðvörunarkerfi? sem kynnt hefur verið.
Lagt fram til kynningar.
5.Leikskólinn Ylur Skólastarf – 1801024
Leikskólastjóri fór yfir þær breytingar sem eiga sér stað innan leikskólans. Deildir innan leikskólans verða nú tvær, Mánadeild og Stjörnudeild en skólahópurinn heldur sínu nafni Blásteinn. Á Mánadeild verða börnin 10 í árgöngum 2015 og 2016 og á Stjörnudeild 8 í árgöngum 2017, 2018 og 2019. Þessar breytingar eru gerðar í hagræðingarskyni þar sem börnunum hefur fækkað töluvert. Með þessu móti getum við nýtt mannauðinn enn frekar sem og húsnæðið og tekist betur á við nýjungar eins og styttingu vinnuvikunnar hjá starfsfólki. Deildarstjórar munu áfram fylgja eftir faglegu starfi með fyrri hópum en meira verður um samvinnu. Eydís Elva hefur áfram umsjón með skólahóp og þeirra starfi. Mánadeild verður staðsett þar sem Blásteinn hefur verið og í sérkennsluherbergi og Stjörnudeild verður þar sem Mánadeild var. Gamla Stjörnudeild verður nú nýtt sem listasmiðja, sérkennslu- og fundarherbergi.
Nefndin þakkar Ingibjörgu yfirferðina og lýsir yfir ánægju sinni með skjót viðbrögð við breyttum aðstæðum á leikskólanum.
Gleðilegt að stytting vinnuvikunnar hjá starfsfólki sé komin af stað.

Fundi slitið kl. 14:00.

Scroll to Top