merki sameinaðs sveitarfélags

2. fundur skipulagsnefndar

haldinn í Kjarna,

 miðvikudaginn 24. ágúst 2022, kl.  13:00.

Fundinn sátu:

Helgi Héðinsson, Knútur Emil Jónasson, Karl Emil Sveinsson, Ingi Þór Yngvason Jóna Björg Hlöðversdóttir, Eygló Sófusdóttir, Atli Steinn Sveinbjörnsson og Helga Sveinbjörnsdóttir.

Fundargerð ritaði:  Atli Steinn Sveinbjörnsson, skipulagsfulltrúi.

Dagskrá:
1. Rannsóknaborholur við Þeistareyki – 2208006
2. Erindisbréf skipulagsnefndar – 2208028
3. Efnistaka í Garði – Breyting á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 – 2023 – 2202014
4. Hvarf – umsókn um skógrækt – 2105017
5. Skógar í Fnjóskadal – beiðni um breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagi Skóga. – 2201012
6. Einbúavirkjun – 1908034
7. Hótel Laxá – Breyting á deiliskipulagi – 2103017
8. Stofnun lóðar úr landi Bjarkar – 2208009
9. Beiðni um umsögn vegna lagningu jarðstrengs – 2208010
10. Umsókn um byggingarleyfi – Öndólfsstaðir land L180094 – 2208012
11. Nípá – Umsókn um byggingarheimild – 2208019
12. Umsókn um framkvæmdaleyfi til Skógræktar – 2208022
13. Lóðir úr Sílalæk – nafnabreytingar – 2208020
14. Stöng og Heiðmörk, lóðastofnanir – 2208038
15. Umsókn um byggingarleyfi – Arnstapabyggð 5 – 2208023
16. Fundadagatal 2022-2023 – 2208013
17. Bjarnarflag 1 Umsókn um byggingarleyfi – 2208043
18. Skipulagsnefnd – Önnur mál – 2208021

Karl Emil vék af fundi og Eygló Sófusdóttir tók sæti varamanns undir þessum lið.
1.Rannsóknaborholur við Þeistareyki – 2208006
 Tekin fyrir umsókn frá Axel Vali Birgissyni dags. 8. júlí 2022 f.h. Landsvirkjunar um leyfi til tilraunaborana við Þeistareyki. Um er að ræða fjórar 2000 – 3000 m djúpar rannsóknarholur i því skyni að kortleggja jarðhitasvæðið m.t.t. til vinnslugetu og annarra þátta. Framkvæmdin er í samræmi við deiliskipulag Þeistareykja frá 2012 með samþykktum breytingum. Framkvæmdin er hluti af því umhverfismati sem unnið var 2010. Lögð eru fram fylgigögn þar sem framkvæmdinni er lýst og afstöðu myndir sem sýna fyrirhugað framkvæmdasvæði.
 Skipulagsnefnd samþykkir ekki fyrirhugaða lagnaleið rafstrengs og leggur til að hann verði lagður í áður raskað svæði eða á mannvirkjabelti. Að því uppfylltu leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út framkvæmdaleyfið skv. reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 og 13.-16. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
 Samþykkt
Eygló vék af fundi og Karl Emil tók sæti varamanns á fundinum.
   
Tekið fyrir með afbrigðum.
2.Erindisbréf skipulagsnefndar – 2208028
 Tekið fyrir með afbrigðum ef varaformaður leggur það til

Drög að erindisbréfi skipulagsnefndar voru til umræðu á fundi sveitarstjórnar þann 17. ágúst 2022 og vísað til umsagnar í skipulagsnefnd.
 Skipulagsnefnd hefur farið yfir drög að erindisbréfi skipulagsnefndar og felur skipulagsfulltrúa að koma athugasemdum nefndarinnar til sveitarstjórnar.
 Lagt fram
   
3.Efnistaka í Garði – Breyting á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 – 2023 – 2202014
 Tekin fyrir að nýju tillaga dags. 9. maí 2022 frá Teiknistofu Arkitekta að breytingu á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 – 2023 vegna skilgreiningar efnistökusvæðis að Garði, Mývatnssveit. Tillagan felur í sér afmörkun 2,4 ha efnistökusvæðis þar sem heimiluð verði efnistaka allt að 49.900 m3. Fyrirhugað efnistökusvæði tekur yfir eldri námu innan skilgreinds athafnasvæðis þar sem áður hefur verið tekið um 19.000 m3 efnis á um 7,8 ha svæði. Skipulags- og matslýsing var auglýst með umsagnarfresti frá og með 28. febrúar til og með 21. mars 2022. Í skipulags- og matslýsingu var gert ráð fyrir allt að 120.000 m3 efnistöku. Við yfirferð umsagna og greiningu á efnisþörf var fyrirhugað efnistökusvæði minnkað. Sveitarstjórn samþykkti þann 11. maí 2022 að tillagan skyldi auglýst að undangenginni matsskyldu ákvörðun Skipulagsstofnunar. Þann 16. júní 2022 barst ákvörðun Skipulagsstofnunar þess efnis að efnistaka allt að 120.000 m3 efnis skyldi ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Tillagan var auglýst frá og með 21. júní 2022 til og með 2. ágúst 2022.
 Í auglýsingaferli tillögunnar bárust engar almennar athugasemdir. Skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa að óska eftir viðbrögðum umsagnaraðila við tillögunni og leggur til við sveitarstjórn að skipulagsnefnd taki tillöguna fyrir að nýju ef bregðast þarf við þeim athugasemdum sem berast. Ef þær umsagnir sem berast krefjast ekki viðbragða eða breytinga á tillögunni leggur skipulagsnefnd það til við sveitarstjórn að tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 – 2023 verði samþykkt í samræmi við 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
 Samþykkt
   
4.Hvarf – umsókn um skógrækt – 2105017
 Tekið fyrir að nýju erindi dags. 10. maí 2021 frá Ólafi Stefánssyni varðandi umsókn um framkvæmdaleyfi til skógræktar í landi Hvarfs í Bárðardal í Þingeyjarsveit L153498. Fyrirhugað skógræktarsvæði er í Bárðardal og er 22 hektarar að stærð. Skógræktarsvæðið er við nyrðri landamerki Hvarfs og er fyrir ofan Bárðardalsveg.
Á fundi nefndarinnar þann 12. maí 2021 var skipulagsfulltrúa falið að leita umsagna Minjastofnunnar og Náttúruverndarnefndar Þingeyinga.
Erindið var tekið fyrir að nýju þann 16. júní 2021 og farið yfir þær athugasemdir sem bárust í grenndarkynningu. Í ljósi athugasemda sem bárust frá umsagnaraðilum vegna fyrirhugaðrar skógræktar var skipulagsfulltrúa falið að óska eftir viðbrögðum framkvæmdaraðila vegna þeirra athugasemda sem bárust.
Þann 9. júní 2022 barst erindi frá Minjastofnun þar sem gerð var grein fyrir þeirri fornleifaskráningu sem unnin hefur verið á svæðinu. Að auki hefur borist skógræktaráætlun þar sem listaðar eru upp þær tegundir sem áformað er að planta. Áformuð skógrækt er ekki á svæði sem nýtur sérstakrar verndar samkvæmt lögum nr. 60/2013.
 Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út framkvæmdaleyfi vegna skógræktar að Hvarfi. Í framkvæmdaleyfinu skal þess gætt að 15 m fjarlægð verði haldið frá skráðum fornminjum og ekki plantað í vistkerfi sem hefur hátt verndargildi í samræmi við umsögn Náttúruverndarnefndar Þingeyinga.
 Samþykkt
   
5.Skógar í Fnjóskadal – beiðni um breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagi Skóga. – 2201012
 Teknar fyrir tillögur vegna breytingar á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010 – 2022 og deiliskipulagi Skóga í Fnjóskadal. Þann 23. júní 2022 samþykkti skipulagsnefnd að vinnslutillögur skipulagsáformana skyldu kynntar íbúum og hagsmunaaðilum. Opið hús var að Kjarna, Laugum þann 11. júlí 2022 þar sem íbúum og hagsmunaaðilum gafst tækifæri til að kynna sér tillögunar. Athugasemd barst frá Norðurorku vegna kvaðar um lagnaleið á skipulagssvæðinu. Áður hefur verið kynnt skipulags- og matslýsing vegna breytingar á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010 – 2022. Skipulagsáformin fela í sér að skilgreindri frístundabyggð vestan Illugastaðavegar er breytt í íbúðabyggð, og byggingarheimildir rýmkaðar. Í gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir 140 m2 hámarksgrunnfleti húsa á 9 lóðum sem eru 4.080 – 6.673 m2. Samkvæmt breytingartillögu rýmka byggingarheimildir þannig að
hámarksnýtingarhlutfall verði 0,1. Afmörkun lóða og byggingarreita verður óbreytt. Sömuleiðis er lóð 8 í frístundabyggðinni austan Illugastaðavegar minnkuð að beiðni Vegagerðarinnar.
 Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að fallist verði á tillögur að breytingu á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010 – 2022 og deiliskipulagi Skóga. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að leita álits Skipulagsstofnunar áður en tillögurnar verða kynntar íbúum og hagsmunaaðilum í samræmi við 31 gr. og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
 Samþykkt
   
6.Einbúavirkjun – 1908034
 Tekin fyrir að nýju beiðni frá Hilmari Ágústssyni dags. 17. ágúst 2022 um heimild til breytingar á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010 – 2022 og beiðni um heimild til deiliskipulagsgerðar vegna vatnsaflsvirkjunar við Einbúa í Skjálfandafljóti. Áður hefur verið unnin og kynnt íbúum og hagsmunaaðilum umhverfismatsskýrsla og skipulagslýsing. Erindið var síðast á fundi skipulagsnefndar 10 desember 2020.
 Skipulagsnefnd vísar til bókunar sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar frá 9. desember 2021 þar sem erindinu er vísað til heildarendurskoðunar á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010 – 2022 sem nú stendur yfir.
 Hafnað
   
7.Hótel Laxá – Breyting á deiliskipulagi – 2103017
 Tekið fyrir erindi dags. 22. ágúst frá Eiríki Vigni Pálssyni f.h. fasteignafélagsins Hótel Laxá ehf um heimild til breytingar á deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis í landi Arnarvatns. Breytingin felur í sér stækkun á byggingarreit og heimild til uppsetningar stakra gistieininga allt að 50 fm að stærð. Einnig felur breytingin í sér heimild til byggingar 10% grunnflatar á þriðju hæð og hámarks heildarhæðar byggingar fer þá úr 7 m í 10,5 m.
 Skipulagsnefnd telur meðfylgjandi gögn ekki fullnægjandi og að áform um þriggja hæða byggingu samræmist ekki ákvæðum í gildandi aðalskipulagi. Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu málsins og felur skipulagsfulltrúa að óska frekari gagna.
 Frestað
   
8.Stofnun lóðar úr landi Bjarkar – 2208009
 Tekið fyrir erindi dags. 8.júlí 2022 frá Elínu Kristjánsdóttur, Þórhalli Kristjánssyni, Jóhanni Kristjánssyni og Hermanni Kristjánssyni þar sem sótt er um stofnun lóðar úr landi Bjarkar L153545.
 Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu erindisins og felur skipulagsfulltrúa að vinna að breytingu á deiliskipulagi Voga 1 í samráði við landeigendur.
 Frestað
   
9.Beiðni um umsögn vegna lagningu jarðstrengs – 2208010
 Tekið fyrir erindi dags. 3. ágúst 2022 frá Skipulagsstofnun vegna beiðni um umsögn við áform um lagningu 7,8 km jarðstrengs frá tengivirki við Þeistareykjavirkjun að mastri nr. 172 í Kópaskerslínu 1. Í samræmi við 20. gr. laga nr. 111/2021 er óskað eftir umsögn Þingeyjarsveitar um framkvæmdina.
 Skipulagsnefnd hefur yfirfarið gögn framkvæmdaraðila og telur að nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, umhverfisáhrifum og mótvægisaðgerðum. Skipulagsnefnd metur framkvæmdina ekki háða lögum nr. 111/2021 um umhverfismat framkvæmda og áætlana og leggur til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að veita umsögn um framkvæmdina og hvort hún sé háð mati á umhverfisáhrifum.
 Samþykkt
   
10.Umsókn um byggingarleyfi – Öndólfsstaðir land L180094 – 2208012
 Tekið fyrir erindi dags. 8. ágúst 2022 frá Arnóri Guðmundssyni þar sem sótt er um að breyta notkun lóðarinnar Öndólfsstaðir land L180094 úr frístundalóð í íbúðahúsalóð. Einnig er sótt um byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi á lóðinni.
 Skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa að grenndarkynna fyrirhugaða landnotkun og byggingaráform fyrir nágrönnum og öðrum hagsmunaaðilum eins og 2. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 mælir fyrir um.
 Samþykkt
   
Helga Sveinbjörnsdóttir vék af fundi undir þessum lið.
11.Nípá – Umsókn um byggingarheimild – 2208019
 Tekin fyrir umsókn dags. 18. ágúst 2022 frá Helgu Sveinbjörnsdóttur um leyfi til uppsetningar um 30 fm gróðurhúss úr plasti í landi Nípár. Meðfylgjandi umsókninni er afstöðumynd og drög að aðalteikningu.
 Skipulags- og umhverfisnefnd felur skipulagsfulltrúa að grenndarkynna byggingaráformin að Nípá fyrir nágrönnum og öðrum hagsmunaaðilum skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
 Samþykkt
   
Atli Steinn Sveinbjörnsson vék af fundi undir þessum lið
12.Umsókn um framkvæmdaleyfi til Skógræktar – 2208022
 Tekin fyrir umsókn um skógrækt að Syðra-Fjalli II, Aðaldal, á um 40 ha svæði. Meðfylgjandi umsókninni er fornleifaskráning og greinargerð þar sem fyrirhuguðum áformum er lýst.
 Skipulagsnefnd felur byggingarfulltrúa að leita umsagna Minjastofnunar og Náttúruverndarnefndar Þingeyinga um framkvæmdina.
 Frestað
   
Jóna Björg vék af fundi
13.Lóðir úr Sílalæk – nafnabreytingar – 2208020
 Tekið fyrir erindi þar sem sótt er um breytingu á nafni nokkurra lóða úr jörðinni Sílalæk í Aðaldal.

L178336 Sílalækur land verði Lækjarhús
L172846 Sílalækur lóð verði Lækjarsel
L179592 Sílalækur lóð verði Lækjarbakki
L219682 Sílalækur lóð 4 verði Lækjarós
 Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við nafnabreytingu lóðanna í samræmi við fyrirliggjandi gögn og leggur til við sveitarstjórn að þær verði samþykktar og jafnframt verði byggingarfulltrúa falið að annast málsmeðferð vegna þeirra eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

 Samþykkt
   
14.Stöng og Heiðmörk, lóðastofnanir – 2208038
 Tekið fyrir erindi dags. 22. ágúst 2022 frá Selmu Dröfn Ásmundsdóttur, f.h. dánarbús Ásmundar Kristjánssonar, og Sigurðar Kristjánssonar þar sem sótt er um stofnun tveggja lóða í kringum íbúðarhús annars vegar og útihús hinsvegar af jörðunum L153609 Stöng 2 og L153574 Heiðmörk.
 Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að stofnun lóða um útihús og íbúðarhús Stöng 2 og Heiðmörk verði samþykkt í samræmi við fyrirliggjandi gögn og jafnframt verði byggingarfulltrúa falið að annast málsmeðferð vegna þeirra eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.
 Samþykkt
   
15.Umsókn um byggingarleyfi – Arnstapabyggð 5 – 2208023
 Tekið fyrir erindi dags. 12. ágúst 2022 þar sem sótt er um byggingarleyfi fyrir sumarhúsi á lóðinni Arnstapabyggð 5.

Áformin eru eftirfarandi:

122 fm hús, auk 16fm yfirbyggðum palli.
33° þakhalli með mænishæð 5,6m.
Timburklæðning í stað græns risþaks.

Samkvæmt deiliskipulagsskilmálum er heimilt að byggja 100 fm hús, með grænu risþaki og þakhallann 25-30°.

Einnig er óskað eftir heimild til að fara aðeins út fyrir byggingarreit. Það er gert til að fella hús sem best að landslagi og fylgja mænisstefnu þeirra húsa sem eru í nágrenninu.
 Skipulagsnefnd telur að um svo óveruleg frávik sé að ræða að hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa að grenndarkynna byggingaráformin fyrir nágrönnum og öðrum hagsmunaaðilum eins og 3. mgr. 43. gr skipulagslaga nr. 123/2010 mælir fyrir um.
 Samþykkt
   
16.Fundadagatal 2022-2023 – 2208013
 Tillaga lögð fram tillaga til kynningar.
Lagt er til að fundir skipulagsnefndar næsta starfsár verði miðvikudaga klukkan 9:00. Áformað er að næsti fundur skipulagsnefndar verði haldinn miðvikudaginn 21. september.
 Lagt fram
   
Tekið fyrir með afbrigðum.
17.Bjarnarflag 1 Umsókn um byggingarleyfi – 2208043
 Tekið fyrir erindi dags. 18. ágúst 2022 frá Yngva Ragnari Kristjánssyni f.h. Kristjáns Stefánssonar þar sem sótt er um byggingarleyfi fyrir skemmu á lóðinni Bjarnarflag 2.
 Skipulags- og umhverfisnefnd felur skipulagsfulltrúa að grenndarkynna byggingaráformin á Bjarnarflagi 2 fyrir nágrönnum og öðrum hagsmunaaðilum eins og 2. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 mælir fyrir um.
 Samþykkt
   
18.Skipulagsnefnd – Önnur mál – 2208021
 Skipulagsfulltrúi og byggingarfulltrúi fóru yfir mál á sínu borði.

   

Fundi slitið kl. 16:19.

Scroll to Top