Álagning fasteignagjalda 2020

  • Fréttir
  • 22. janúar 2020

Álagningu fasteignagjalda fyrir 2020  í Skútustaðahreppi er lokið.  Álagning fasteignagjalda byggir á gildandi fasteignamati allra fasteigna eins og það er í janúar ár hvert.

Álagningaseðillinn 2020 verður birtur rafrænt á www.island.is og sendur út í pósti á þá aðila sem þess óska. Hafa þarf samband við hreppsskrifstofu til að fá álagningaseðilinn sendan. Fasteignagjöld eru innheimt með rafrænum greiðsluseðlum sem hægt er að greiða í netbanka.

Fasteignaeigendum er bent á þann möguleika að láta viðskiptabanka sinn sjá um beingreiðslur á fasteignagjöldum eða boðgreiðslur af greiðslukortum. Ekki er veittur staðgreiðsluafsláttur af fasteignagjöldum.

Fasteignagjöld 2020:

Fasteignaskattur A 0,625% af fasteignamati
Fasteignaskattur B 1,32% af fasteignamati
Fasteignaskattur C 1,65% af fasteignamati
Vatnsgjald 0,15% af fasteignamati.
Holræsagjald 0,225% af fasteignamati.
Lóðaleiga kr. 10,00 á m2.

Gjalddagar ofangreindra gjalda umfram kr. 25.000 verða  alls 10, sá fyrsti 1. febrúar 2020. Gjalddagi gjalda undir kr. 25.000 verður 1. maí 2020.

Reglur um afslátt af fasteignargjöldum:

Samkvæmt 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga er sveitarfélögum heimilt að lækka eða fella niður fasteignaskatt sem tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða. Er sveitarfélögum skylt að setja sér reglur um beitingu heimildarinnar.

Skilyrði lækkunar eru að;
• viðkomandi sé elli- eða örorkulífeyrisþegi,
• viðkomandi eigi lögheimili í eigninni,
• viðkomandi sé þinglýstur eigandi að eigninni,
• einungis er veitt lækkun vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Fasteignaskattur af íbúðarhúsnæði, sem eigandi býr í, skal felldur niður/lækkaður hjá elli- og örorkulífeyrisþegum samkv. eftirfarandi reglum:

100% lækkun:

Einstaklingar með tekjur allt að 5.410.000 kr.
Samskattaðir aðilar með tekjur allt að 7.546.950 kr.

80% lækkun:

Einstaklingar með tekjur á bilinu 5.410.001 til 6.221.500 kr.
Samskattaðir aðilar með tekjur á bilinu 7.546.951 til 8.385.500 kr.

50% lækkun:

Einstaklingar með tekjur á bilinu 6.221.501 til 7.227.760 kr.
Samskattaðir aðilar með tekjur á bilinu 8.385.501 til 8.926.500 kr.

Miðað er við tekjuárið 2018.

Álagning fasteignagjalda á fasteignir sem leyfi hafa til reksturs gististaða:

Ef afnotum fasteignar sem metin er sem ein heild er á þann veg háttað að greiða ber fasteignaskatt af henni samkvæmt fleiri en einum gjaldflokki, sbr. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995, ákveður byggingarfulltrúi hlutfallslega skiptingu milli gjaldflokka, sbr. c-lið 3. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995 að viðbættu álagi sbr. 4. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995 sem Skútustaðahreppur hefur nýtt sér. Skal eiganda veittur andmælaréttur áður en hlutfallsleg skipting er ákveðin í upphafi eða henni breytt.

Rotþróargjald:

Fyrir hverja fasteign innan marka Skútustaðahrepps með eigin fráveitu, eða fráveitu sem ekki er tengd holræsakerfi í eigu Skútustaðahrepps, skal greiða árlegt þjónustugjald, sbr. 4.gr. samþykktar um hreinsun og losun rotþróa á starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra. Fjárhæð árgjalds miðast við að mat og tæming rotþróar eigi sér stað þriðja hvert ár.

Árlegt gjald fer eftir stærð rotþróa og er eftirfarandi miðað við losun á þriggja ára fresti:
- 0-4000 lítrar 15.000.
- 4001-6000 lítrar 20.000 kr.
- 6000 lítrar og yfir: 1.800 kr. fyrir hvern rúm. umfram 6000 lítra
Endurkomugjald (þ.e. ef ekki er búið að greiða aðgengi og undirbúa þró fyrir tæmingu) er 50% álag miðað við stærð þróar.

Sjá nánar á heimasíðu Skútustaðahrepps:  http://www.skutustadahreppur.is/img/files/2020/Rot%C3%BEr%C3%B3argjald%20-%20Gjaldskr%C3%A1%202019.pdf

Álagning fasteignaskatts er kæranleg til yfirfasteignamatsnefndar. Álagning á sorphirðu- og sorpeyðingargjaldi og rotþróargjaldi er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.

Frekari upplýsingar um álagningu fasteignagjalda eru veittar á heimasíðu sveitarfélagsins:
 www.skutustadahreppur.is.  Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið halla@skutustadahreppur.is eða hringja í síma 46 46 660.

Skútustaðahreppi, 22. janúar 2020

Sveitarstjóri


Deildu ţessari frétt